Silta-, vesi- ja satamarakenteiden suunnittelu ja kehittämistehtävät.
Rakennetekninen suunnittelu sekä rakennuttamis-, projektinjohto-, asiantuntija- ja hankintapalvelut.

RALA pätevyysRALA laatuLuotettava-kumppani