Ajoksen 30MW tuulivoimapuisto

PVO Innopower Oy
Ajoksen 3MW:n tuulivoimapuisto (2007)

Ajoksen 30MW tuulipuisto, maarakennustyöt ja perustukset, Kemi

Kymmenen 3MW tuulivoimalan muodostaman tuulipuiston maarakennustöiden ja perustusten suunnittelu.

Tuulivoimaloista kaksi on rakennettu matalaan rantaveteen ja niille on tehty kiinteä tieyhteys.
Kahdeksan tuulivoimalaa on rakennettu sataman edustan vesialueelle, keinosaariin.
Keinosaariin suunniteltiin myös kiinteät, betonirakenteiset laiturit.