Suvilahti asuntomessualue

Vaasan kaupunki
Vaasan asuntomessualueen yleissuunnittelu (2005-2007

Suvilahti, Vaasan asuntomessualue 2008

Rantarakenteet, kevyenliikenteen sillat ja ponttonisilta.

Vuoden 2008 valtakunnallinen asuntomessualue Suvilahti sijoittuu välittömästi Vaasan keskustan eteläpuolelle.

Alueen laajuus on noin 15 ha. Suvilahti on Vaasan kaupunkikuvan kannalta keskeisellä ja vaativalla alueella.