Toppilansaaren rantarakenteet

Oulun Kaupunki
Toppilansaaren rantarakenteet Yleis- ja rakennussuunnittelu (2003-2004)

Toppilansaaren rantarakenteet

Toppilansaareen, vuoden 2005 valtakunnalliselle asuntomessualueelle, olemme suunnitelleet n. 2 km satama- ja laiturirakenteita.

Kohde sijaitsee maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaalla vanhan Toppilan sataman alueella.

Alueen kaavoituksen ja rantarakenteiden suunnittelun tavoitteena on ollut merellisyys ja satamahenkisyys sekä laatia esteettisesti, teknisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ratkaisu toteutettaville rakenteille.