Hyväntoivonpuisto

Helsingin kaupunki
Hyväntoivonpuisto

Hyväntoivonpuisto, Jätkäsaari, Helsinki
Suunnitteluvuodet 2007-2020

Vuoden Ympäristörakenne 2020 (Betoniteollisuus ry, Kivi ry ja Puutarhaliitto ry)

Hyväntoivonpuisto sai Vuoden 2020 Ympäristörakenne -tunnustuksen

Hyväntoivonpuisto on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi, 5 ha kokoinen, virkistysalue Helsingin uudessa Jätkäsaaren kantakaupunginosassa. Miellyttävät maisematilat, maisematilojen sarjat ja niistä muodostuva harmoninen kokonaisuus ovat olleet suunnittelun tavoitteina.
Puisto ja sen taitorakenteet, sillat ja betoniset taidetukimuurit, toimivat kaupunginosan maamerkkeinä ja luovat alueelle vahvan identiteetin.

Puistossa sijaitsee päiväkodin piha, leikkialueita, liikuntakenttiä, koirapuisto, kaupunkiaukioita sekä runsaasti vapaita nurmi- sekä niittyalueita oleskeluun, virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Puistosta kehittyy vuosien kuluessa satojen puiden kasvaessa puistometsä, mikä tukee paikallisia ja valtakunnallisia ilmastotavoitteita.

Kasvillisuus on runsasta ja puita on istutettu paikoitellen hyvinkin tiheään tavoitellen lähimetsän tunnelmaa. Laajat nurmi- ja niittyalueet ovat merkittäviä niin käytön kuin maiseman ja maisematilojen kannalta. Pitkät näkymät ovat tärkeä osa alueen luontaista saaristomaisemaa.
Puiston suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty kattavasti tietomallintamista.
Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa laadittiin Suomen ensimmäinen puistorakentamisen tietomalli vuonna 2014.

Vaativat, korkeatasoiset taitorakenteet rikastavat keskeistä kevyenliikenteen reittiä ja kaupunkikuvaa sekä luovat uudelle kaupunginosalle identiteetin ja samalla muistumia entisistä ja nykyisistä satamatoiminnoista.
Voimakkaat siltaelementit ovat Jätkäsaaren kaupunginosan maamerkkejä. Kirkkaan oranssit ristikkorakenteiset terässillat yhdistävät vehmaat puiston osat ja ylittävät Välimerenkadun sekä Länsisatamankadun.
Poimuilevien yli 5 metriä korkeiden betonisten taidetukimuurien mustat pesubetoni- ja kiiltäväksi hiotut mosaiikkibetonipinnat luovat muistumia aiemmin paikalla sijainneista rantakallioista.

Teknisesti hanke on ollut vaativa, puiston alla sijaitsevat jäteasema, pysäköintilaitos sekä kalliotiloja. Puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan suoraan rakennuksiin ja alueen kortteleihin, katualueelle on viiden metrin korkeusero. Suunnittelu- ja rakentamistehtävä on ollut erittäin monitahoinen alueen satojen yhtäaikaisten suunnittelu- ja rakennusprojektien vuoksi.

Insinööritoimisto Ponvia Oy vastasi Hyväntoivonpuiston taitorakenteiden suunnittelusta

  • Taidetukimuurit; 14 kpl, teräsbetonitunkoisia, paikalla valettuja, kallionvaraisia tai paalutettuja kulmatukimuureja, jotka verhoiltu mustilla, hiotuilla ja pesubetonipintaisilla teräsbetonielementeillä. Elementit muodostavat tukimuurin pintaan kolmion ja monikulmion mutoisia kaltevia pintoja.
  • Taidetukimuureihin liittyvät sähkölämmitteiset portaat; 9 kpl, teräsbetonirunkoisia, paikalla valettuja ja kiviverhoiltuja, maanvaraisia tai porapaalujen varaan perustettuja
  • Koirapuiston ja päiväkotipiha Jaalan tukimuurit; kaarevat, paikalla valetut teräsbetonirakenteiset kulmatukimuurit muodostavat ympyränmuotoiset koirapuiston ja päiväkodin pihan.
  • S1 Välimerenkadun kevyenliikenteen ylikulkusilta "Rokkiporkkana" ;
    Teräksinen ristikkosilta, betonikantinen. Jm= 42 m, Hl= 3,6+2,6 m, Kokonaispituus= 44 m. Silta tukeutuu molemmista päistään taidetukimuurirakenteisiin.
  • S2 Länsisatamankadun kevyenliikenteen ylikulkusilta
    Teräksinen ristikkosilta, betonikantinen. Jm= 37 m, Hl= 2,5+3,5 m, Kokonaispituus= 37,8 m. Silta tukeutuu molemmista päistään taidetukimuurirakenteisiin.

Hankkeen rakennussuunnitelma on laadittu tietomallina ja  rakennustyö toteutettu pilottikohteena tietomallia käyttäen.

Tilaaja, Rakennuttaja: Helsingin kaupunki
Pääsuunnittelija: VSU maisema-arkkitehdit Oy
Taitorakenteiden rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Ponvia Oy
Pinnantasaus-, kunnallistekniikka- ja liikennesuunnittelu: Plaana Oy
Maarakennussuunnittelu: Geobotnia Oy
Ympäristötaide: Arja Lehtimäki
Valaistussuunnittelu: LiCon-AT Oy
Urakoitsija; Taidetukimuurit, sillat ja portaat: GRK Infra Oy
Urakoitsija; Betoniset, mustat taidetukimuurielementit: Betoniluoma Oy