Oritkarin ramppisilta

Oulun Satama
Oritkarin sataman ramppisilta (2005)

Oritkarin sataman ramppisilta, Oulu

Ramppisilta sijaitsee Oulun kaupungin Oritkarin satamassa. Hankekokonaisuuteen, "Oritkarin sataman kuljetusjärjestelmän muutokset", sisältyivät maaramppi ja käännettävä ajosilta, peräporttirampin uudelleen muotoilu, SECU-lastauspaikat, aluksen virranottorakenteet, kävelysilta, konttikentän kuivatusjärjestelmien ja rakenne- sekä pintarakenteiden uusiminen ja alueen valaistuksen parantaminen.

Ramppisilta on jännitetty jatkuva betoninen laattapalkkirakenne, joka on perustettu teräspaalujen ja osin myös teräsbetonisten lyöntipaalujen varaan. Käännettävä ajosilta on teräksinen ortotrooppirakenne, jonka käyttö tapahtuu hydraulisesti.

Sillalle saavutaan tukimuurillisen pengerpaalulaatan varaan rakennetun pengertien kautta.

Sillan loppupäässä on sillan poikkisuuntaiseen jännitettyyn betonipalkkiin kiinnittyvä hydraulisesti kääntyvä teräsrakenteinen läppäsilta.