Oulunsalon keskustan ylikulkukäytävä

Oulun tiepiiri
Oulunsalon keskustan ylikulkukäytävä (2000-2001)

Oulunsalon keskustan ylikulkukäytävä

Siltapaikka sijaitsee Oulunsalon kunnan keskustassa noin 12 km Oulun keskustasta etelään paikassa, jossa kuntakeskuksen kevyen liikenteen väylä ylittää parannettavan Lentokentäntien (Mt 815).

Sillan kansirakenteena on hoikka viisteellinen palkkikehä. Palkin alapinnan kaareva muoto antaa sillalle keveän, tasapainoisen ja ajattoman ulkonäön. Sillan muoto ja betonimateriaali sopivat erityisen hyvin sillan päädyissä sijaitseviin punatiiliverhoiltuihin tukimuureihin. Koko siltarakenne tiiliverhoiltuine päätytukineen liittyy luontevasti kuntakeskuksen torialueisiin. Sillan valaistus ja erikoiskaiteet antavat sillalle modernin vaikutelman, jota hoikka siltarakenne korostaa.

Silta on tyypiltään jännitetty betoninen palkkikehäsilta, jonka vapaa-aukko on 30,0 metriä. Sillan hyödyllinen leveys on vapaan aukon alueella 5,0 7,0 metriä siten, että sillan keskikohdalta silta levenee sillan päitä lähestyttäessä. Sillan leveneminen tapahtuu ympyräpyöristyksenä reunapalkkilinjoilla. Sillan alikulkukorkeus on 4,9 metriä. Silta on alittavaan tiehen nähden kohtisuorassa. Sillan pyöristyssäde S = 450 metriä ja TSV sillan keskikohdalla on 275 mm tukilinjalla olevaa vastaavaa korkeusasemaa korkeammalla.

Rakennetekniseltä toiminnaltaan silta on kehäsilta, jossa myös teräsputkipaalut toimivat
osana koko siltarakennetta. Sillan rakennetekninen mitoitus on suoritettu Tiehallinnon kuormitusohjeiden mukaisten kuormien lisäksi myös eturivin paalujen 10 mm:n painumalle. Suunnittelussa määritettiin myös rakentamisessa huomioitavat vaatimukset taustan täytön ja telineiden purkamisen ajoitukselle, jotta takapaaluille ei synny vetorasituksia


Tekniset tiedot;

Tyyppi: Jännitetty betoninen palkkikehäsilta, jonka vapaa-aukko on 30,0 metriä
Alikulkukorkeus 4,9 m
Hyötyleveys: 5,0 ... 7,0m
Kustannusarvio: 0,3 milj.€ + alv. 22%

Urakoitsija: Skanska Tekra Oy