Pukinkallion ratasilta

Ratahallintokeskus
Pukinkallion ratasilta (2002-2003)

Pukinkallion ratasilta

Pukinkallion ratasilta sijaitsee Mäntsälän kunnan alueella Oikoradan Kerava-Lahti uudella rataosuudella.

Rataosa on osana Helsinki – Pietari väylää ja samalla muodostaa nopean liikenteen reitin Helsingistä itäiseen Suomeen.

Silta on tyypiltään jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta. Palkin rakennekorkeus on 2,45m.
Sillan päällysrakenne muodostuu kaksipalkkisesta betonisesta laattapalkkirakenteesta, jossa palkkien keskiöväli on 5,7m.

Tuet T1 ja T2 ovat kallionvaraisia. Välituki T3 on perustettu kaivinpaaluille ø1200. Tuet T4-T11 on perustettu teräsbetonisten lyöntipaalujen varaan.

  • Tyyppi: Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta
  • jm=33,5+8x37+33,5m
  • Kokonaispituus 377m
  • hl=12,4 m