Vekaransalmen silta

Väylävirasto
Vekaransalmen silta

Hanke; Virmutjoki - Sulkava maantien 438, Vekaransalmen lossin korvaaminen sillalla, Sulkava
Silta avattiin liikenteelle lokakuussa 2019.

Vuoden Silta 2020 (RIL)

RILin tunnustuspalkinto Vuoden Silta 2020 on myönnetty Vekaransalmen sillalle. Vuonna 2019 valmistunut, Saimaan Vekaransalmessa Sulkavalla Etelä-Savossa sijaitseva silta on tyypiltään teräksinen jatkuva liittopalkkisilta. Kokonaispituudeltaan 639,3 -metrinen silta on Suomen viidenneksi pisin silta.

Tänä vuonna kilpailun teemana olivat vesistösillat. Kilpailun tuomariston mielestä Vekaransalmen silta on tasapainoinen kokonaisuus, jossa vesirakentamisen perinteinen osaaminen yhdistyy hillityn onnistuneeseen esteettiseen siltaratkaisuun.

”Hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa, ja siinä kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että ympäristöön aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Projektin osapuolet käyttivät ja kehittivät tietomallinnusta tehokkaasti hankkeen hyväksi”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Ville Alajoki, avaa perusteluita valinnalle.

Silta parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta salmen kohdalla, sillä se korvaa vuonna 1995 käyttöönotetun lossiyhteyden. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne salmen kohdalla on ollut noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeessa jouduttiin huomioimaan useita ympäristön asettamia reunaehtoja. Silta sijaitsee Natura-alueella ja Saimaan norpan pesintäalueella. Osin tästä syystä sillan perustustavaksi määräytyi porapaalu, jotta vältyttäisiin norppaa häiritseviltä räjäytystöiltä. Siltapaikalla sijaitseva syväväyläreitti oli rakennustöistä huolimatta pidettävä avoinna koko vesiliikennekauden ajan.

Tuomaristo arvosti myös sitä, miten hankkeessa huomioitiin eri sidosryhmiä. Tästä osoituksia ovat esimerkiksi sillan mustakeltainen Sulkavan vaakunan mukainen väriteema, katselutasanteet sekä aktiivinen yhteydenpito kuntalaisiin rakentamisen aikana.
 

Vuoden Infratyömaa 2018 (Rakennuslehti)

Rakennuslehden järjestämän ”Vuoden työmaa”- kilpailussa Vekaransalmen silta palkittiin Vuoden 2018 Infratyömaana.
 

Sillan tekniset tiedot;

Vekaransalmi on osana Saimaan syväväylää, jonka syvyys salmen kohdalla on 4,2m.
Vesiliikenteen osuus Vekaransalmen kohdalla on n. 1000 alusta vuodessa, proomuja kulkee lähes saman verran. Liikennepaikka sijoittuu Pihlajaveden Natura-alueelle.

  • Teräksinen jatkuva palkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tjpbl)
  • Jm = 67m+90m+120m+90m+67m+48m+48m+48m+44m
  • Hl = 9,5m
  • Sillan kokonaispituus = 639,3m
  • Alikulkukorkeusvaatimus 24,5m
  • Siltapaikka on luokiteltu I-luokkaan, erittäin vaativa

Sillan päällysrakenne on liittopalkkirakenne, joka muodostuu kahdesta rakennekorkeudeltaan muuttuvasta teräspalkista ja teräsbetonisesta kansilaatasta. Teräspalkkien väliin sijoittuu poikkiristikko- ja poikkipalkkirakenteita.

Insinööritoimisto Ponvia Oy vastasi sillan päällysrakenteen suunnittelusta.

Tilaaja: Väylävirasto
Urakoitsija: GRK Infra Oy
Pääsuunnittelija: Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy
Päällysrakenteen suunnittelija: Insinööritoimisto Ponvia Oy
Tie- ja ympäristösuunnittelu: Plaana Oy
Geosuunnittelija: Geobotnia Oy
Valaistussuunnittelija: LITE-designs
Sähkösuunnittelija: Dynniq Finland Oy
Mittaukset, maaperä- ja mastotutkimukset: Mitta Oy

Valokuvat: Väylävirasto