Huoltolautta 5

Merenkulkulaitos
Huoltolautta 5

Huoltolautta 5

Ponttonirakenteisen huoltolautan leveys on 10m ja pituus 21m.