Huoltolautta 6

Merenkulkulaitos
Huoltolautta 6 (2007)

Huoltolautta 6

Ponttonirakenteisen huoltolautan leveys on 10m ja pituus 21m.