Kiikelin asuntojen rantamuurit

NCC/SKANSKA
Kiikelin asuntojen rantamuurit (1998)

Kiikelin asuntojen rantamuurit

Kohde sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaalla alueella.
Suunnittelussa oli erityisen suuri merkitys kaupunkikuvallisilla tekijöillä.