Meritullin ja Kiikelin kanavan rantamuurit

Oulun kaupunki
Meritullin ja Kiikelin kanavan rantamuurit (1998)

Meritullin ja Kiikelin kanavan rantamuurit

Kohde sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaalla Oulujoen suistoalueella.
Suunnittelutehtävään kuului myös kahden kanavan ylittävän sillan suunnittelu.
Suunnittelussa oli erityisen suuri merkitys kaupunkikuvallisilla tekijöillä.